Tất cả các sản phẩm do công ty chúng tôi cung cấp đều được bảo hành theo đúng quy định. Có hai hình thức bảo hành được áp dụng là bảo hành đổi mới và bảo hành sửa chữa.

Bảo hành đổi mới:

– Trong tháng đầu tiên sau khi lắp đặt sản phẩm mà phát sinh lỗi thì quý khách được đổi sản phẩm mới và không phải chịu bất kỳ khoản phí nào.

lưu ý: không áp dung cho tất cả các sản phẩm mà chỉ áp dụng cho những sản phẩm nhất định.

Bảo hành sửa chữa:

Điều kiện bảo hành

– Sản phẩm còn thời gian bảo hành theo đúng quy định

– Sản phẩm lỗi nhà sản xuất hoặc do quá trình lắp đặt

lưu ý: Trong trường hợp lỗi do người sử dụng thì quý khách sẽ phải trả phí sữa chữa theo quy định