Cách khắc phục tình trạng rối dây cáp ở giàn phơi tay quay

Trong quá trình s dng giàn phơi thông minh, chúng ta thưng hay gp phi tình trng ri dây cáp khiến cho b giàn phơi ca chúng ta không th hot đng đưc na. Có nhiu nguyên nhân dn đến tình trng này vì vy đ khc phc thì cn tìm hiu nguyên nhân trong tng trưng hp c th.

•Trưng hp ri cáp ngoài b ti:

Cáp ngoài b ti là cáp ni gia b ti và thanh phơi qua h thng gm dn hưng và buli đnh v. Trong quá trình s dng nếu có mt buli nào đó b kt s dn dến tình trng ri cáp.Vì vy đ khc phc tình trng này cn thưng xuyên bo dưng giàn phơi đ các buli luôn trong trng thái hot đng tt.

•Trưng hp ri cáp bên trong b ti:

Cáp trong b ti là cáp dùng đ điu chnh đ cao thanh phơi thanh phơi. Thưng có hai nguyên nhân chính dn đến tình trng ri cáp trong b ti đó là do chúng ta quay ngưc cáp hoc do thanh phơi quá nh.

V nguyên tc, khi quay theo chiu kim đng h thì thanh phơi đi lên, quay ngưc chiu kim đng h thì thanh phơi đi xung. Trong quá trình s dng nếu chúng ta vô tình quay ngưc vi nguyên tc trên thì s làm cho cáp b xon dn đến tình trng ri cáp. Vì vy đ không b ri cáp trong b ti chúng ta cn s dng đúng vi hưng dn.

Mi căn h khác nhau s có din tích ban công khác nhau, chính vì thế chiu dài và trng lưng thanh phơi cũng khác nhau. Đi vi nhng trưng hp thanh phơi quá nh s không đ trng lưng đ kéo cáp trong b ti căng ra khi h xung dn đến cáp b trùng và ri. Đ khc phc tình trng ri cáp trong trưng hp này cn tìm cách tăng trng lưng thanh phơi sao cho phù hp.

Trả lời

Call Now Button